โปรแกรมแต่งภาพฟรี Photoscap

posted on 25 Mar 2010 00:22 by dlsoftware in Multimedia

ชื่อโปรแกรม : Photoscap 3.4

รายละเอียดโปรแกรม : Freeware (โปรแกรมฟรี)

โปรแกรมนี้ใช้สำหรับแต่งภาพ โดยใส่ลูกเล่น หรือทำภาพเคลื่อนไหว รวมภาพ

หรือแบ่งภาพเป็นส่วนๆ และยังใช้งานง่าย

ดาวน์โหลด

 

http://www.photoscape.org/

Comment

Comment:

Tweet

#5 By nuttanunt (103.7.57.18|223.207.114.56) on 2012-12-20 10:31

#4 By nuttanunt (103.7.57.18|223.207.114.56) on 2012-12-20 10:27

good program

#3 By nuttanunt (103.7.57.18|223.207.114.56) on 2012-12-20 10:22

#2 By nuttanunt (103.7.57.18|223.207.114.56) on 2012-12-20 10:20

#1 By nuttanunt (103.7.57.18|223.207.114.56) on 2012-12-20 10:12